101 Books

I don’t know if you realized, but Christmas will be here in two days. Two days, y’all!

Christmas is my favorite holiday by far, and I’m fortunate to be able to hang out with family members I enjoy being around (no, really!). But I know some of you all have some characters who sit next to you at the Christmas dinner table.

So what should you get these annoying humans with your same last name? 101 Books has book recommendations for all your annoying family members–or at least the ones I can reasonably assume are part of your family. Some of these were taken from a post I wrote a couple of years ago…so if they sound familiar that’s why. 

View original post 432 more words

19 thoughts on “

  1. Radość i szczęście, zdrowie i pomyślność, to najserdeczniejsze życzenia, jakie można złożyć. Takie też właśnie przesyłam. A do tego, wiele, wiele ciepła każdego dnia, rodzinnej rodzinnej atmosfery na co dzień i ciągłej obecności bliskich. To dzięki nim czujemy się dobrze i bezpiecznie, niech więc Cię to nigdy nie opuszcza.:)

Comments are closed.